Veřejné vyhlášky

zveřejněno: 1.7.2020

Řád veřejného pohřebiště

zveřejněno: 8.4.2020

Opatření obecné povahy - MZE

zveřejněno: 11.12.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy

zveřejněno: 20.11.2019

Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Jaroměř - Změna č. 1 ÚP Jaroměř

zveřejněno: 23.10.2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zveřejněno: 25.9.2019

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů