Prohlášení o přístupnosti

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text (kritérium 1.4.5 normy WCAG 2.1) Některé fotografie či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis (kritérium 1.1.1 normy WCAG 2.1). Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, proto je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 16.4.2020.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 16.4.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Obec Šestajovice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti. V případě že shledáte jakýkoliv problém kontaktujte nás.

Adresa
Šestajovice 70
551 01 Jaroměř

tel.: 491881126

email: obec@sestajovicena.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail:pristupnost@mvcr.cz